Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: FILEAS CONSULTING & DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: FILEAS – POLYNIKHS

Α.Φ.Μ.: 801014700

Δ.Ο.Υ.: Δ’ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 146985703000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΣΟΛΩΝΟΣ 132

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 10681

Τηλ: 2103612000

email: fileas-strategies@gmail.com

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2018

Κεφάλαιο: 5.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 124810701