Στοιχεία Εταίρου

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ 40

Τ.Κ.: 11522

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 100%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ